2 Pułk Nocnych Bombowców "Kraków"


W czasie II wojny ¶wiatowej pułk nie poniósł start w personelu lataj±cym (tj. nie było lotników poległych ani wziętych do niewoli).

¬ródła:
Bulzacki Z., 4 Pomorska Mieszana Dywizja Lotnicza, b.w., Poznań 1978
Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich 1939-1946, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989
Koliński I., Ludowe lotnictwo polskie 1943-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1969
Ku czci poległych lotników 1939-1945, Agencja Lotnicza ALTAIR, Warszawa 2006