3 Pułk Lotnictwa Szturmowego


Straty w personelu latającym (zabici i w niewoli).
# - lot bojowy lub operacyjny; # - lot nieoperacyjny; # - zginął na ziemi
Data Samolot Polegli W niewoli Uwagi
19.09.1944 Ił-2M3 chor. pil. Piotr Czegłakow
plut. strz. Jurij Murawiew
  zestrzelony przez opl. w rejonie Modlina #
24.09.1944 Ił-2M3 st. sierż. strz. Michaił Gonczarow   zestrzelony przez opl. koło Warszawy; pilot por. Aleksiej Majorow uratował się na spadochronie #
24.10.1944 Ił-2M3 ppor. pil. Leonid Mironienko
st. sierż. strz. Iwan Pantalejew
  zestrzelony przez opl. nad Jabłonną #
04.02.1945 Ił-2M3 ppor. pil. Wasilij Smirnow
plut. strz. Jewgienij Szczerbakow
  zestrzelony przez opl. w rejonie Międzyborza #
24.02.1945 Ił-2M3 chor. pil. Gieorgij Czurakow
plut. strz. Jakob Zagajnow
  zestrzelony przez opl. w rejonie Pełkinicy #
20.04.1945 Ił-2M3
nr "27"
chor. pil. Anatolij Kolesnikow
chor. strz. Piotr Bienieda
  zestrzelony przez opl. w rejonie Heckelberg-Brunow #
20.04.1945 Ił-2M3 sierż. strz. Wasilij Goriełow   zestrzelony przez opl. w rejonie Heckelberg-Brunow; pilot ppor. Anatolij Michajłow przeżył #
Razem
12
0
 

Źródła:
Bulzacki Z., 3 Pułk Lotnictwa Szturmowego, b.w., Poznań 1975
Bulzacki Z., 4 Pomorska Mieszana Dywizja Lotnicza, b.w., Poznań 1978
Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich 1939-1946, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989
Ku czci poległych lotników 1939-1945, Agencja Lotnicza ALTAIR, Warszawa 2006