Loty bojowe - por. pil. Czesław Gauze


Loty bojowe w składzie 605 Dywizjonu Myśliwskiego RAF (605 Squadron; podstawa: ORB).
Nr Data Samolot Załoga Uwagi
1
(o)
02.11.1940 Hurricane I
UP-[?] (V7609)
P/O Cz. Gauze Patrol
2
(o)
02.11.1940 Hurricane I
UP-[?] (V7609)
P/O Cz. Gauze Patrol
3
(o)
05.11.1940 Hurricane I
UP-[?] (V6951)
P/O Cz. Gauze Patrol
4
(o)
06.11.1940 Hurricane I
UP-[?] (V7540)
P/O Cz. Gauze Patrol
5
(o)
08.11.1940 Hurricane I
UP-[?] (V6921)
P/O Cz. Gauze Patrol
6
(o)
10.11.1940 Hurricane I
UP-[?] (V6921)
P/O Cz. Gauze Patrol
1 11.11.1940 Hurricane I
UP-[?] (V7540)
P/O Cz. Gauze Patrol & combat
7
(o)
11.11.1940 Hurricane I
UP-[?] (V7540)
P/O Cz. Gauze Patrol
8
(o)
13.11.1940 Hurricane I
UP-[?] (P3302)
P/O Cz. Gauze Patrol
9
(o)
13.11.1940 Hurricane I
UP-[?] (V6930)
P/O Cz. Gauze Patrol
10
(o)
14.11.1940 Hurricane I
UP-[?] (P3308)
P/O Cz. Gauze Scramble
11
(o)
14.11.1940 Hurricane I
UP-[?] (P3308)
P/O Cz. Gauze Scramble
2 15.11.1940 Hurricane I
UP-[?] (V6951)
P/O Cz. Gauze Patrol [zestrzelony do morza przez myśliwca, zginął]

Źródła:
dokumenty z National Archives w Kew