Loty bojowe - mjr pil. Feliks Gazda


Loty bojowe w składzie 112 Dywizjonu Myśliwskiego RAF (112 Squadron; podstawa: log-book).
Nr Data Samolot Załoga Uwagi
1 15.02.1942 Kittyhawk I
GA-[?] (AK802)
F/O F. Gazda Fighter Sweep
2 18.02.1942 Kittyhawk I
GA-[?] (AK781)
F/O F. Gazda Patrol
3 08.03.1942 Kittyhawk I
GA-A (AK900)
F/O F. Gazda Fighter Sweep
4 09.03.1942 Kittyhawk
GA-Y (AK772)
F/O F. Gazda Fighter Sweep
5 13.03.1942 Kittyhawk I
GA-[?] (AK994)
F/O F. Gazda Interception
6 13.03.1942 Kittyhawk I
GA-[?] (AK802)
F/O F. Gazda Interception

Źródła:
materiały otrzymane dzięki uprzejmości państwa Iana i Diany Dale (z domu Gazda, córka lotnika)