Loty bojowe - sierż. pil. Jerzy Gruszka


Loty bojowe w składzie 302 Dywizjonu My¶liwskiego "Poznańskiego" (podstawa: ewidencja bojowa pilota).

Nr Data Samolot Załoga Uwagi
1 04.05.1945 Spitfire XVI Sgt F. Gruszka Dive Bombing
2 07.05.1945 Spitfire XVI Sgt F. Gruszka Patrol Bremen

¬ródła:
dokumenty z Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie