Loty bojowe - sierż. mech. pokł. Czesław M±dracki


Loty bojowe w składzie 138 Dywizjonu do Zadań Specjalnych RAF (138 Squadron; podstawa: Bieniecki K., Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 1994; Bieniecki K., Polskie załogi nad Europ± 1942-1945, Bellona, Warszawa 2005).
Nr Data Samolot Załoga Uwagi
1 27/28.02.1942 Halifax II
NF-W (L9618)
F/Sgt J. Pieni±żek
F/O R. Zygmuntowicz
F/O A. Voellnagel
Sgt B. Karbowski
Sgt L. Wilmański
Sgt Cz. Kozłowski
Sgt Cz. M±dracki (II mechanik)
Sgt R. Mol
Sgt M. Wojciechowski
Operacja "Collar" - lot na placówkę "Pole" w Polsce
2 25/26.03.1942 Halifax II
NF-[?] (V9976)
F/O R. Zygmuntowicz
F/O K. Dobromirski
F/O A. Voellnagel
Sgt J. Sołtysiak
Sgt L. Wilmański
Sgt Cz. M±dracki
Sgt M. Wojciechowski
Sgt W. Żuk
Operacja "Whiskey" do Austrii
3 27/28.03.1942 Halifax II
NF-[?] (V9976)
F/O R. Zygmuntowicz
F/O K. Dobromirski
F/O A. Voellnagel
Sgt J. Sołtysiak
Sgt L. Wilmański
Sgt Cz. M±dracki
Sgt M. Wojciechowski
Sgt W. Żuk
Operacja "Boot" - zrzut na placówkę "Trawa" w Polsce
4 30/31.03.1942 Halifax II
NF-V (L9613)
F/O R. Zygmuntowicz
F/O K. Dobromirski
F/O A. Voellnagel
Sgt B. Karbowski
Sgt L. Wilmański
Sgt Cz. M±dracki
Sgt M. Wojciechowski
Sgt W. Żuk
Operacja "Legging" - lot na placówkę "Kopyto" w Polsce
5 18/19.04.1942 Halifax II
NF-[?] (V9976)
F/O R. Zygmuntowicz
F/Sgt F. Sobkowiak
F/O A. Voellnagel
Sgt L. Wilmański
Sgt B. Karbowski
Sgt Cz. M±dracki
Sgt M. Wojciechowski
Sgt W. Żuk
Operacja "Raven A"/"Raven B" do Norwegii
6 20/21.04.1942 Halifax II
NF-[?] (V9976)
F/O R. Zygmuntowicz
W/Cdr W. Farley
F/O A. Voellnagel
Sgt B. Karbowski
Sgt L. Wilmański
Sgt Cz. M±dracki
Sgt M. Wojciechowski
F/O J. Pulton
Operacja "Whiskey" do Austrii [załoga nie powróciła do bazy - katastrofa u podnóża góry Blauberg w Niemczech]

¬ródła:
Bieniecki K., Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 1994
Bieniecki K., Polskie załogi nad Europ± 1942-1945, Bellona, Warszawa 2005