Loty bojowe - por. pil. Wiktor Poruczniczak

Loty bojowe w składzie 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" (podstawa: Bulzacki Z., Dziennik lotów oraz meldunków bojowych i rozpoznawczych 1 plm "Warszawa", Poznań 1976).

Nr Data Samolot Załoga Uwagi
1 19.09.1944 Jak-1b
nr "18" (18150)
por. W. Poruczniczak Towarzyszenie grupie 8 samolotów Ił-2 podczas wykonywania uderzenia w rejonie Warszawy (prowadzący Kitajew)
2 24.09.1944 Jak-1b
nr "18" (18150)
por. W. Poruczniczak Wylot na osłonę własnych wojsk sposobem patrolowania nad Pragą
3 30.09.1944 Jak-1b
nr "18" (18150)
por. W. Poruczniczak Towarzyszenie i osłona 6 samolotów Ił-2 z 611 plsz wykonujących uderzenie w rejonie Tarchomin-Piekiełko, na północny zachód od Pragi (prowadzący Stupak)
4 31.12.1944 Jak-1b
nr "43" (43179)
por. W. Poruczniczak Osłona defilady własnych wojsk w rejonie Pragi
5 16.01.1945 Jak-1b
nr "27" (27175)
por. W. Poruczniczak Osłona 8 samolotów Ił-2 podczas uderzenia w rejonie Palmiry-Kaliszki (prowadzący Tietierin)
6 16.01.1945 Jak-1b
nr "27" (27175)
por. W. Poruczniczak Osłona 8 samolotów Ił-2 z 3 pplsz podczas uderzenia w rejonie m. Truskaw (prowadzący Koźlenko)
7 17.01.1945 Jak-1b
nr "9"
por. W. Poruczniczak Osłona 8 samolotów Ił-2 z 3 pplsz (prowadzący Kitajew) podczas uderzenia w rejonie m. Leszno
8 17.01.1945 Jak-1b
nr "28" (28177)
por. W. Poruczniczak Osłona 4 samolotów Ił-2 z 3 pplsz (prowadzący Kramarczuk)
9 19.01.1945 Jak-1b
nr "18" (18150)
por. W. Poruczniczak Patrolowanie nad Warszawą - osłona defilady

Źródła:
Bulzacki Z., Dziennik lotów oraz meldunków bojowych i rozpoznawczych 1 plm "Warszawa", Poznań 1976
Morgała A., Polskie samoloty wojskowe 1939-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1976