Cmentarz Cheltenham Cemetery w Prestbury hr. Gloucestershire (Anglia)


Cheltenham Cemetery w Presbury jest miejscem spoczynku żołnierzy z obu wojen światowych, z przewagą ofiar "wielkiej wojny" (110 pochowanych). W reszcie mogił spoczywa 71 zmarłych i poległych podczas II wojny światowej. Większość grobów jest rozporoszonych wśród cywilnej części cmentarza, za wyjątkiem tych skupionych w niewielkiej wojennej działce we wschodniej części cmentarza. Wśród pochowanych tam są dwaj Polacy: artylerzysta przeciwlotniczy oraz lotnik. Plut. Uchman zmarł 6 marca 1947 r. podczas służby w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Brak szczegółowych informacji na temat przyczyn jego zgonu. Wcześniej pełnił służbę w 300 Dywizjonie Bombowym "Ziemi Mazowieckiej" jako radiotelegrafista i od listopada 1944 r. do kwietnia 1945 r. wykonał 29 lotów bojowych na Lancasterach.

Stopień Nr ewid. Nazwisko, imię Data śmierci Jednostka
plut. rtg. (W/O)706553Uchman Bolesław *06.03.1947Polish Resettlement Corps
 
Razem
[1]
   
* na ewidencji Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia

Wojciech ZmyślonyBrama prowadząca na teren Cheltenham Cemetery w Prestbury.

Kaplica cmentarna.

Tablica informacyjna przy wejściu na teren cmentarza.

Działka grobów wojennych we wschodniej części cmentarza, w której znajdują się mogiły obu Polaków (widoczne z prawej strony).

Groby plut. rtg. Bolesława Uchmana (w tle) oraz kpr. Bolesława Kalinowskiego z 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej udekorowane biało-czerwonymi flagami.

Grób plut. rtg. Bolesława Uchmana.


Źródła:
fotografie autorstwa pana Marcina Salamona
materiały otrzymane dzięki uprzejmości pana Grzegorza Korcza
dokumenty z Commonwealth War Graves Commission w Maidenhead
Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich 1939-1946, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989
Krzystek T. J., Personel PSP w Wielkiej Brytanii 1940-1947, Agencja Lotnicza ALTAIR, Warszawa 2007