Galeria zdjęć - XII promocjaPocztówka z godłem Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie.

Przed rozpoczęciem szkolenia w SPL podchorążowie musieli spędzić trzy miesiące w piechocie...

...na tzw. kursie unitarnym... Na obu fotografiach - Szkoła Podchorążych Piechoty w Różanie, jesień 1936 r.

Dęblin - kwatery mieszkalnie podchorążych.

Budynek komendy Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1.

Korytarz główny w budynku należącym do SPL.

Podchorążowie XII promocji na nartach w Poroninie, początek 1938 r. Trzeci od prawej pchor. Antoni Polek.

Podchorążowie Wiktor Weyman (z lewej) i Jan Maliński.

Kornicki, Maliński, Olewiński i Pudelewicz przy grze w karty.

Podchorąży Jan Maliński w chwili wolnej od lotów.

Uroczystość przekazania chorągwi startowej XII promocji od starszego rocznika. Prawdopodobnie wiosna 1937 r.

Wysocy stopniem oficerowie lotnictwa - m.in. gen. Rayski, płk Iwaszkiewicz i ppłk Bajan w czasie wizyty w Dęblinie.

Gen. bryg. Ludomił Rayski przed frontem podchorążych.

15 października 1938 r. - msza święta z okazji XI promocji w SPL.

III pluton szkolny w kombinezonach lotniczych, pilotkach i goglach.

Piękne zdjęcie, przedstawiające klucz PWS-26 w locie.

PZL P.7, na którym latali w 1939 r. na Ułężu myśliwcy XII promocji.

Absolwent XII promocji sierż. pchor. Edward Laska, służący we wrześniu 1939 r. w 21 Eskadrze Bombowej.


Źródła:
fotografie ze zbiorów: pana Wacława Bukowskiego, pana Andrzeja Laski, pana Jana Malińskiego, pana Wojciecha Sankowskiego