V promocja Szkoły Podchorążych Lotnictwa - 1931 r.

Nazwisko, imię Specjalność
po promocji
Późniejsza
specjalność
Lokata
Arciuszkiewicz Eugeniuszobserwator 5
Ciosański Marianobserwatorpilot27
Czerniawski Romanobserwatorpilot4
Dąbrowicki Walerianobserwator 32
Dukszto Władysławobserwator 7
Franaszczuk Tadeuszobserwatoroficer techniczny16
Jeziorowski Tadeuszobserwatorpilot38
Kawka Józefobserwator 36
Kołodziejski Tadeuszobserwator 30
Korbut Czesławobserwator 12
Koźmiński Antoniobserwator 1
Kózka Ludwikobserwatorpilot19
Kwolek Edwardobserwator 20
Lech Eugeniuszobserwator 13
Lewicki Stanisławobserwator 34
Nowicki Bolesławobserwator 14
Olesiński Stefanobserwator 23
Orłowski Zygmuntobserwator 3
Płodowski Julianobserwator 24
Radziszewski Romanobserwatorpilot10
Rogowski Alfredobserwator 29
Rupiński Czesławobserwator 26
Rylski Tadeuszobserwator 33
Rzepa Stanisławobserwator 22
Skiba Franciszekobserwatorpilot37
Stieninger Aleksanderobserwator 11
Stolarczyk Bronisławobserwatorpilot21
Szkuta Alojzyobserwator 17
Tyrkalski Aleksanderobserwator 18
Ungar Wacławobserwator 15
Wesołowski Franciszekobserwator 28
Wielochowski Leszekobserwatorpilot9
Wilczewski Wacławobserwatorpilot35
Wiórkiewicz Wacławobserwatoroficer techniczny6
Wolf Stanisławobserwator 31
Zaleski Stanisławobserwator 8
Zaremba Jerzyobserwatorpilot2
Ziółkowski Stanisławobserwatorpilot25
Razem
38
 
 

Źródła:
Czyż mogli dać więcej. Dzieje 13 promocji SPL w Dęblinie, b.w., Londyn 1989