Pozostałe promocje Szkoły Podchorążych Lotnictwa

Płk pil. Wacław Iwaszkiewicz, komendant SPL w latach 1936-1938.

Mjr pil. Alfons Beseliak, komendant Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w latach 1937-1939.

Mjr pil. Stanisław Brzezina (na zdjęciu jeszcze jako kapitan), komendant Szkoły Pilotażu w Ułężu i organizator wrześniowej obrony węzła lotnisk Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1.

Pchor. Stanisław Wielgus (X promocja) w kombinezonie lotniczym przed Potezem XV lub XXVII.

Pchor. Wielgus (X promocja) przed innym używanym do szkolenia w Dęblinie samolotem, PWS-16.

Pchor. Stanisław Skalski, późniejszy absolwent XI promocji i najskuteczniejszy polski pilot myśliwski.

Por. Zbigniew Czaykowski, w 1939 r. dowódca plutonu w dęblińskiej SPL - tu na zdjęciu z 1938 r.

Kwiecień 1939 r., Ułęż. W skórzanym płaszczu por. Zdzisław Henneberg, instruktor Szkoły Pilotażu, drugi lotnik z widoczną twarzą to pchor. Janusz Szaykowski z XII promocji.

Pamiątkowa odznaka, która przed wojną przysługiwała absolwentom Szkoły Podchorążych Lotnictwa, ale także komendantom, oficerom pełniacym służbę w kadrze szkoły przez przynajmniej dwa lata, a nawet zasłużonym dla szkoły cywilom.


Źródła:
fotografie ze zbiorów: pana Tadeusza Chwałczyka, pana Wojciecha Sankowskiego, pana Grzegorza Słomczyńskiego, pani Magdaleny Wielgus-Biały