Lotnicy o nieznanym miejscu pochówku - Polskie Siły Powietrzne we Francji


Lotnicy o nieznanym miejscu pochówku - 2.
Stopień Nazwisko, imię Data śmierci Jednostka
ppor. pil.Mich Ryszard *20.06.1940École de Mitrailleurs Blida
ppor. pil.Schmidt Władysław04.04.1940Centrum Wyszkolenia Lotnictwa
Razem
2
   
* pochowany na cmentarzu chrześcijańskim w Blidzie (Algieria), jednakże nie wiadomo, czy grób nadal istnieje


Grzegorz Zaleski, Wojciech Zmyślony
Źródła:
materiały otrzymane dzięki uprzejmości pana Bartłomieja Belcarza
Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich 1939-1946, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989
Ku czci poległych lotników 1939-1945, Agencja Lotnicza ALTAIR, Warszawa 2006