Cmentarz parafialny w Gielniowie (mazowieckie, pow. przysuski)


Pochowani na cmentarzu lotnicy polscy - [1].
Stopień Nr ewid. Nazwisko, imię Data ¶mierci Jednostka
mjr obs. (F/Lt)76657Lewkowicz Bronisław04.11.1944Wydział Lotnictwa KG AK
 
Razem
1
   
* na ewidencji Armii Krajowej

Wojciech Zmy¶lony
¬ródła:
Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich 1939-1946, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989
Krzystek T. J., Personel PSP w Wielkiej Brytanii 1940-1947, Agencja Lotnicza ALTAIR, Warszawa 2007
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ogólnopolska komputerowa baza cmentarzy wojennych, 2014