Cmentarz garnizonowy 77 Pułku Piechoty w Lidzie (Białoruś)


Pochowani na cmentarzu lotnicy polscy - 5 (cmentarz obecnie nie istnieje - został zlikwidowany w latach 60. XX wieku podczas budowy szkoły, otoczonej blokami mieszkaniowymi).
Stopień Nazwisko, imię Data śmierci Jednostka
kpr. rez. mech.Bober Mikołaj01.09.1939Ośrodek Wyszkolenia Pilotażu nr 1
podmajstrzy wojsk.Dobrzyński Stanisław01.09.1939Ośrodek Wyszkolenia Pilotażu nr 1
mł. majst. wojsk.Korsak Władysław01.09.1939Ośrodek Wyszkolenia Pilotażu nr 1
majst. wojsk.Magaczewski Mikołaj01.09.193951 Eskadra Rozpoznawcza
kpr. pil.Zwierzchowski Edward01.09.1939Ośrodek Wyszkolenia Pilotażu nr 1
Razem
5
   

Zbigniew Charytoniuk
Źródła:
badania własne