:: Lotnictwo Wojskowe 1939 :: Polskie Siły Powietrzne
we Francji 1939-1940
:: Polskie Siły Powietrzne
w Wlk. Brytanii 1940-1946
:: Armia Polska na Wschodzie i 2 Korpus Polski 1941-1946 :: Polacy w USAAF
1943-1945
:: Lotnictwo ludowego Wojska Polskiego
1943-1945
:: Wojenne relacje lotników :: Życiorysy lotników :: Loty bojowe i operacyjne :: Cmentarze wojenne :: Szkoła Podchorążych Lotnictwa 1925-1939 :: "Lista Bajana" :: "Lista Krzystka" :: Pozostałe artykuły :: Podziękowania i źródła :: Księga gości :: O stronie - kontakt :: Wyszukiwanie :: "Poszukuję informacji
o lotniku..."
:: Udostępnij swoje zbiory :: Linki
Cmentarz garnizonowy 77 Pułku Piechoty w Lidzie (Białoruś)
Pochowani na cmentarzu lotnicy polscy - 5 (cmentarz obecnie nie istnieje - został zlikwidowany w latach 60. XX wieku podczas budowy szkoły, otoczonej blokami mieszkaniowymi).
Stopień
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
kpr. rez. mech.Bober Mikołaj01.09.1939Ośrodek Wyszkolenia Pilotażu nr 1
podmajstrzy wojsk.Dobrzyński Stanisław01.09.1939Ośrodek Wyszkolenia Pilotażu nr 1
mł. majst. wojsk.Korsak Władysław01.09.1939Ośrodek Wyszkolenia Pilotażu nr 1
majst. wojsk.Magaczewski Mikołaj01.09.193951 Eskadra Rozpoznawcza
kpr. pil.Zwierzchowski Edward01.09.1939Ośrodek Wyszkolenia Pilotażu nr 1
Razem
5
   

Zbigniew Charytoniuk

:: wstecz
Źródła:
  • badania własne