304 Dywizjon Bombowy "Ziemi ¦l±skiej"


Piosenka o trzysta czwartym

Naszym ¶wiatem s± szare Biskaje,
naszym domem biały grat.
Co dzień poczt± nam baza nadaje
kogo rekin będzie jadł.

Albo kula zbiorniki przebije,
albo Niemiec wodę będzie pił!
Bo to - bracie - raz tylko się żyje,
kiedyż będziesz Niemca bił?

Więc gdy usłyszysz - wytropisz,
gdy zobaczysz - zatopisz,
jeszcze jedn± łajdack± U-boat!

 

Muzyka: Władysław Rysy, por. obs.

Słowa: Stanisław Pężko (ps. Kotwicz), por.


¬ródła:
Głębocki J., Kurs na Polskę, Księgarnia ¶w. Jacka w Katowicach, Katowice 1948