III/4 Dywizjon Myśliwski


Dowództwo dywizjonu (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień Nazwisko, imię
kapitan pilotLaskowski Florian
podporucznik pilotŁabiszewski Adam
porucznik pilotSkiba Franciszek
141 Eskadra (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień Nazwisko, imię
kapral pilotBudziński Jan
sierżant podchorąży pilot *Czajkowski Franciszek
[?] podchorąży pilot *Drybański Zygmunt
podporucznik pilotJankowski Edward
kapral pilotJeka Józef
podporucznik pilotLachowicki-Czechowicz Lech
[?] podchorąży pilot *Langhamer Zdzisław
kapral pilotMielczyński Benedykt
porucznik pilotPisarek Marian
kapitan pilotRolski Tadeusz
podporucznik pilotRóżycki Władysław
porucznik pilotSłoński Jerzy
podporucznik pilotUrban Władysław
kapral pilotWiśniewski Władysław
142 Eskadra (personel latający w momencie wybuchu wojny).
Stopień Nazwisko, imię
podporucznik pilotCzapiewski Jan
sierżant podchorąży pilot *Jaugsch Leon
kapral pilotKlein Zygmunt
[?] podchorąży pilot *Kogut Stanisław
kapitan pilotLeśniewski Mirosław
kapral pilotŁysek Antoni
sierżant podchorąży pilot *Pniak Karol
podporucznik pilotSkalski Stanisław
kapral pilotŚmigielski Jan
plutonowy pilotWaśkiewicz Kazimierz
kapral pilotWeywer Ludwik
kapral pilotWieprzkowicz Stanisław
porucznik pilotWilczewski Wacław
kapral pilotWojciechowski Mirosław
podporucznik pilotZenker Paweł
porucznik pilotZieliński Stanisław
* promowany w czasie kampanii wrześniowej na podporucznika ze starszeństwem 1 sierpnia 1939 r.


Źródła:
dokumenty z Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie
Cynk J. B., Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, AJ-Press, Gdańsk 2000
Śliżewski G., Benedykt Zieliński zapomniany obrońca wrześniowego nieba [w:] Gapa 13 (1/2015)
Zmyślony W., Myśliwiec z Wrocławia. Podporucznik Leon Kosmowski, Wydawnictwo Gretza, Warszawa 2017