16 Eskadra Obserwacyjna


16 Eskadra (personel lataj±cy w momencie wybuchu wojny).
Stopień Nazwisko, imię
podporucznik obserwatorBłaszak Roman
starszy sierżant pilotCybulski Ludwik
plutonowy pilotHalicki Mieczysław
podporucznik obserwatorHoman Jerzy
podporucznik obserwatorKiełkiewicz Antoni
kapral pilotKończewski Mieczysław
porucznik obserwatorKwieciński Józef
kapitan obserwatorLech Eugeniusz
porucznik obserwatorLemieszonek Jan
podporucznik obserwatorLickindorf Stanisław
porucznik obserwatorMrozowski Kazimierz
sierżant pilotMurzynowski Feliks
starszy sierżant pilotNiepiekło Marian
porucznik obserwatorPiotrowski Marian
podporucznik obserwatorRojek Józef
porucznik obserwatorStachurski Jerzy
podporucznik pilotSzajdecki Józef
kapral pilotSzypulewski Wacław
kapral pilotWojczyński Edward

¬ródła:
dokumenty z Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie
Pawlak J., Polskie eskadry w wojnie obronnej, WKiŁ, Warszawa 1991