KarykaturyPrzedwojenna st. szer. strz. Aleksandra Zejdlera, walczącego we wrześniu 1939 r. w 211 eskadrze bombowej. Autorem rysunku jest Jotes, czyli Jerzy Szweycer.

Przedwojenna karykatura kpt. pil. Adama Kowalczyka, we wrześniu 1939 r. dowódcy IV/1 Dyonu Myśliwskiego. Autorem rysunku jest Jotes, czyli Jerzy Szweycer.

Karykatura namalowana kredą na tablicy jednego z zabudowań szkoły pilotażu początkowego 15 EFTS w Carlisle. Przedstawia polskiego lotnika i brytyjskiego górnika, który zwraca się do Polaka słowami: "What a bloody name you've got", czyli: "Ależ ty masz cholerne [do wymówienia] nazwisko". Obok widoczne hasło "Dig for victory" ("Drąż dla zwycięstwa").

Oficer sztabowy z Hotelu "Rubens" w Londynie, w którym mieścił się Inspektorat Sił Powietrznych. Autorem rysunku jest Walentynowicz.

Dzieło kpr. mech. Tadeusza Karwowskiego: podobizna mjr. pil. Wacława Króla (z dystyncjami "monarchy"). W ręku dzierży atrybut królewskiej władzy jabłko z liczbą "302", co nawiązuje do objęcia przezeń dowództwa 302 Dywizjonu Myśliwskiego "Poznańskiego" w październiku 1943 r. (Król był wówczas kapitanem).

Karykatura kpt. naw. Antoniego Kiełkiewicza autorstwa kpr. mech. Tadeusza Karwowskiego.

Karykatura pilota 307 Dywizjonu Myśliwskiego Nocnego "Lwowskich Puchaczy", kpt. Jana Malińskiego, narysowana w przez kpr. mech. Tadeusza Karwowskiego.

Sportretowany przez Karwowskiego płk pil. Wacław Makowski w okresie gdy był komendantem bazy RAF Lindholme.

Inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. Stanisław Ujejski według kpr. mech. Tadeusza Karwowski.

Karykatura por. pil. Tadeusza Góry, wybitnego szybownika i oficera 316 Dywizjonu Myśliwskiego "Warszawskiego". Autorem jest Edward Ałaszewski.

Karykatura przedstawiająca płk. pil. Aleksandra Gabszewicza. Przedstawioną scenką autor nawiązuje do awansu pod względem stopnia i stanowiska oraz dużej liczby odznaczeń jaką pilot ten zdobył w ciągu 4 lat. Podobnie jak inne obrazy obok, powstał na ścianie jednego z lotnisk 131 Skrzydła Myśliwskiego - prawdopodobnie na terenie okupowanych Niemiec.

Kolejne ścienne malowidło przedstawiająca dwóch asów: mjr. Stanisława Skalskiego (z lewej) oraz mjr. Jana Zumbacha. Zestrzelony Messerschmitt Bf 109 oraz liczba "50%" dotyczą faktu, że w czasie bitwy o Anglię Zumbachowi zaliczono 8 pewnych zestrzeleń, a Skalskiemu tylko 4, a więc połowę.

Strażacy z personelu naziemnego 131 Skrzydła Myśliwskiego gaszący Spitfire'a. Karykatura odnosi się do niemieckiego nalotu na lotnisko St. Denijs-Westrem koło Gandawy w Belgii, przeprowadzonego 1 stycznia 1945 r. W nalocie zniszczono wiele samolotów należących do trzech polskich dywizjonów.

Lotniczy kapelan - zapewne duszpasterz 131 Skrzydła Myśliwskiego, ks. kpt. Walenty Nowacki - przedstawiony w roli okrutnego inkwizytora.

Cztery rysunki ukazujące polskich lotników w tańcu: swingu...

...walczyku (karykatura por. pil. Stanisława Bochniaka)...

...tańcu klasycznym...

...i tangu.


Źródła:
fotografie ze zbiorów: pana Stanisława Bochniaka, pana Tadeusza Chwałczyka, pani Elżbiety Kiełkiewicz-Korenc, pana Jana Malińskiego, pana Jacka Stańskiego, pana Mariusza Zejdlera, pana Jerzego Zielińskiego