"Lista Krzystka"


Lista o której mowa jest na niniejszej stronie, to imienny wykaz personelu Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w okresie 1940-1947, przygotowywany z inicjatywy Stowarzyszenia Lotników Polskich. Prace nad wykazem zostały zapoczątkowane w 1998 r., kiedy to śp. płk pil. Stanisław Wandzilak zaproponował sporządzenie opracowania zawierającego pełny wykaz polskich lotników. Płk Wandzilak uzyskał zapewnienie ze strony Ministry of Defence Record Office (Archiwum Ministerstwa Obrony), że udostępni ono cztery księgi z wykazami imiennymi polskiego personelu wszystkich stopni. Na zebraniu Komisji Historycznej Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich pod przewodnictwem płk. dypl. pil. Tadeusza Andersza wybrano osobę odpowiedzialną za przepisanie do komputera ponad 17 000 nazwisk: panią Annę Krzystek (na propozycję płk. Wandzilaka). Pracochłonne wprowadzanie danych zajęło ponad cztery lata i dopiero w 2002 r. po wielu próbach uporządkowania i skreślenia powtarzających się wpisów (te same nazwiska i daty urodzenia, lecz zapisane pod innymi numerami) można było ustalić liczbę nazwisk na 16 868. Prace od tamtego czasu wciąż trwają i obecnie skupiają się przede wszystkim na poszukiwaniu dat zgonu i miejsc pochówku weteranów, którzy przeżyli wojnę, a także tworzeniu krótkich biogramów. Początkowo redaktorem listy był mjr Tadeusz Krzystek. Po jego śmierci 18 lutego 2013 r. odpowiedzialność za dalszy rozwój i utrzymanie listy przejęła najbliższa rodzina: pani Anna Krzystek oraz pani Halina Bożek.

Wydanie trzecie z 2012 r., które ujrzało światło dziennie po 10 latach od pierwszej wersji, po wielu zmianach, uzupełnieniach i korektach, zawiera łącznie dane o następującej ilości lotników:

  • Polskie Siły Powietrzne: 16 973 nazwisk
  • Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet: 1 313 nazwisk
  • stanowi to łącznie 18 286 nazwisk

Lista lotników została wydana trzykrotnie w niewielkim nakładzie książkowym, który trafił początkowo (I wydanie) tylko do wybranych instytucji i bibliotek, a potem także do sprzedaży detalicznej (II i III wydanie). Kolejne edycje będą ukazywać się wyłącznie w formie komputerowej, na płytach DVD. Prace nad listą wciąż trwają, dokłada się wszelkich starań, aby wyeliminować błędy oraz uzupełniać brakujące dane. Obecnie priorytetem jest poszukiwanie dat śmierci i miejsc pochówku lotników, co do których brak jakichkolwiek informacji odnośnie losów powojennych. Została przygotowana specjalna lista tych właśnie lotników - odnośnik do pliku znajduje się poniżej. Autor strony w imieniu pani Anny Krzystek bardzo prosi o przesyłanie wszelkich uzupełnień. Proszę kierować je bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@listakrzystka.pl.

Aby otworzyć w nowym oknie plik z wykazem w formacie PDF (darmowy program wymagany do jego otwarcia to Adobe Reader), proszę kliknąć na ikonę poniżej. Poniższy plik nie jest pełną wersją listy!Wojciech Zmyślony