Pieczęcie dywizjonów Polskich Sił Powietrznych300 Dywizjon Bombowy
"Ziemi Mazowieckiej"

301 Dywizjon Bombowy
"Ziemi Pomorskiej"

302 Dywizjon Myśliwski
"Poznański"

303 Dywizjon Myśliwski
im. Tadeusza Kościuszki

304 Dywizjon Bombowy
"Ziemi Śląskiej"

305 Dywizjon Bombowy
"Ziemi Wielkopolskiej"

307 Dywizjon Myśliwski Nocny
"Lwowskich Puchaczy"

308 Dywizjon Myśliwski
"Krakowski"

309 Dywizjon Myśliwski
"Ziemi Czerwieńskiej"

315 Dywizjon Myśliwski
"Dębliński"

318 Dywizjon Rozpoznawczy (Współpracy)
"Gdański"

663 Dywizjon
Samolotów Artylerii


Źródła:
dokumenty z Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie
materiały otrzymane dzięki uprzejmości: pana Gerarda Albrechta, pana Czesława Blicharskiego, pana Zygmunta Jaeschke, pana Piotra Kosinia, pana Mieczysława Lędzkiego