Loty bojowe - por. pil. Marian Szczodrowski


Loty bojowe w składzie 304 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Śląskiej" (podstawa: ORB).
Nr Data Samolot Załoga Uwagi
1 07/08.10.1941 Wellington IC
(X9829)
Sgt A. Kosturkiewicz
P/O M. Szczodrowski
F/O T. Oleś
Sgt Cz. Zawada
Sgt Z. Sasal
F/O W. Kossakowski
To attack docks at Boulogne
2 25/26.10.1941 Wellington IC
(X9680)
Sgt A. Kosturkiewicz
P/O M. Szczodrowski
F/O T. Oleś
Sgt Cz. Zawada
Sgt Z. Sasal
Sgt S. Więckowski
To bomb shipping at Cherbourg
3 07/08.12.1941 Wellington IC
(X9680)
Sgt A. Kosturkiewicz
P/O M. Szczodrowski
F/O T. Oleś
Sgt Cz. Zawada
Sgt Z. Sasal
Sgt S. Więckowski
To attack docks at Calais
4 16/17.12.1941 Wellington IC
(R1064)
S/Ldr J. Błażejewski
F/O M. Szczodrowski
F/O J. Komłacz
Sgt B. Gołąbek
Sgt K. Suwalski
Sgt H. Rutkowski
To attack docks at Ostende [załoga nie powróciła do bazy - przypuszczalnie zestrzelona przez nocnego myśliwca]

Źródła:
dokumenty z National Archives w Kew (dzięki uprzejmości pana Romana Szczodrowskiego)