Cmentarz Blacon Cemetery w Chester hr. Cheshire (Anglia)


Cmentarz Blacon jest miejscem pochówku 558 żołnierzy alianckich. Ich groby zlokalizowane są w dwóch działkach wojennych. W działce A spoczywają przede wszystkim lotnicy Royal Air Force polegli podczas II wojny światowej, natomiast w działce H większość stanowią polscy żołnierze, zmarli w Wielkiej Brytanii. Łącznie na cmentarzu znajdują się groby 86 żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, ale tylko dwóch z nich to lotnicy. Por. Kristiani był oficerem technicznym narodowości estońskiej, służącym w Wojsku Polskim jako oficer kontraktowy z przydziałem do Dowództwa Sił Powietrznych. 26 stycznia 1944 r. trafił na leczenie do szpitala w Weeton. Zmarł tam 24 czerwca 1944 r. Spoczywa w działce A.

Drugi z lotników to plut. Betleja, zmarły 18 maja 1947 r. jako żołnierz Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Brak informacji na temat przyczyn i okoliczności jego zgonu. Wcześniej pełnił służbę m.in. w 318 Dywizjonie Myśliwsko-Rozpoznawczym "Gdańskim". Jego grób znajduje się w działce H.

Stopień Nr ewid. Nazwisko, imię Data śmierci Jednostka
plut. (LAC)784271Betleja Władysław *18.05.1947Polish Resettlement Corps
por. tech. (F/O)P-1929Kristiani Michal24.06.1944Dowództwo Sił Powietrznych
 
Razem
1 + [1]
   
* na ewidencji Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia

Wojciech ZmyślonyPomnik Cross of Sacrifice (Krzyż Poświęcenia) w kwaterze grobów wojennych na cmentarzu Blacon.

Widok na groby wojenne w działce A na Blacon Cemetery.

Grób plut. Władysława Betlei.

Grób por. tech. Michala Kristianiego.


Źródła:
fotografie autorstwa pana Marcina Salamona
dokumenty z Commonwealth War Graves Commission w Maidenhead
Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich 1939-1946, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989
Krzystek T. J., Personel PSP w Wielkiej Brytanii 1940-1947, Agencja Lotnicza ALTAIR, Warszawa 2007