Cmentarz komunalny przy ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" w Dęblinie (lubelskie, pow. rycki)


Na cmentarzu komunalnym w Dęblinie znajduje się grób jednego lotnika Lotnictwa Wojskowego, poległego w kampanii wrześniowej. Jest to st. sierż. Nowak z personelu naziemnego Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1. Zginął podczas nalotu Luftwaffe na dęblińskie lotnisko drugiego dnia wojny. Na cmentarzu znajdują się dwa nagrobki z jego nazwiskiem: zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego, a także nagrobek indywidualny z nazwiskiem i imieniem Leona Nowaka. Wiadomo na szczęście z całą pewnością, że ciało lotnika spoczywa w grobie indywidualnym.

Według powojennej literatury, na cmentarzu tym powinny się znajdować także mogiły pięciu innych lotników, jednak nie odnaleziono ich śladu. Czterech z nich należało do personelu CWL-1 i zginęło podczas niemieckiego nalotu na dęblińskie lotnisko 2 września 1939 r. Byli to: szer. Stefan Adamczyk, szer. Bazyli Bachur, ppor. pil. Mieczysław Kabar i kpr. pil. Edward Krzysiak. Piąty lotnik, kpr. mech. Zdzisław Wróblewski z 211 Eskadry Bombowej poległ w nalocie 8 września.

Poza grobami wojennymi na terenie nekropolii znajduje się też wiele mogił uczniów i instruktorów Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa oraz Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 zabitych w wypadkach przed wojną, a także zmarłych po wojnie weteranów.

Stopień Nazwisko, imię Data śmierci Jednostka
st. sierż. mech. Nowak Leon 02.09.1939 Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1
Razem
1
   

Wojciech ZmyślonyGrób zbiorowy żołnierzy Wojska Polskiego - na nagrobnej tablicy imiennie wymieniono tylko czterech spośród pochowanych tu żołnierzy.

Tablica z nazwiskami Józefa Morawskiego oraz Mariana Odorowskiego, żołnierzy armii.

Tablica z nazwiskami st. sierż. mech. Leona Nowaka oraz Stanisława Morawskiego (żołnierza armii).

Grób indywidualny st. sierż. Leona Nowaka. Upamiętniono na nim także brata Leona - kpt. obs. Alfonsa Nowaka z 305 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Wielkopolskiej", poległego nocą z 23 na 24 grudnia 1941 r.

Zbliżenie na napis na nagrobku.


Źródła:
fotografie autorstwa pana Wiesława Grudniaka
Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich 1939-1946, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989