Cmentarz parafialny w Szebniach (podkarpackie, pow. jasielski)


Na cmentarzu parafialnym w Szebniach spoczywa sześciu polskich lotników: szer. Domagała, szer. Kamiński, szer. Kudłacik, szer. Kulczycki, szer. Pasternak i szer. Piórek. Wszyscy byli uczniami Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie. Kurs pilotażu, w którym brali udział, odbywał się na polowym lądowisku Moderówka (w połowie drogi między Krosnem a Jasłem, 3 km od Szebni). 1 września 1939 r. lotnisko zostało zbombardowane przez Luftwaffe, a wśród uczniów i personelu było wiele ofiar śmiertelnych (pozostali spoczywają na innych cmentarzach).

Według literatury, w Szebniach pochowany miałby być także szer. ucz. pil. Józef Kowalczyk (poległy w tych samych okolicznościach, co wymieniona powyżej szóstka), jednak jego grobu nie udało się odnaleźć.

Stopień Nazwisko, imię Data śmierci Jednostka
szer. ucz. pil.Domagała Mieczysław01.09.1939Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich
szer. ucz. pil.Kamiński Henryk01.09.1939Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich
szer. ucz. pil.Kudłacik Jan01.09.1939Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich
szer. ucz. pil.Kulczycki Józef01.09.1939Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich
szer. ucz. pil.Pasternak Jerzy01.09.1939Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich
szer. ucz. pil.Piórek Jan01.09.1939Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich
Razem
6
   

Wojciech ZmyślonyGrób uczniów-pilotów ze Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich.

Tablica z nazwiskami szer. ucz. pil. Mieczysława Domagały, szer. ucz. pil. Henryka Kamińskiego i szer. ucz. pil. Jana Kudłacika.

Tablica z nazwiskami szer. ucz. pil. Jerzego Pasternaka, szer. ucz. pil. Jana Piórka i szer. ucz. pil. Józefa Kulczyckiego.

Tablica na środku pomnika z informacją o fundatorach i dacie powstania nagrobka polskich lotników.


Źródła:
fotografie autorstwa pana Zbigniewa Charytoniuka
Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich 1939-1946, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989