Cmentarz komunalny przy ul. Zielonej w Jaśle (podkarpackie)


Pochowani na cmentarzu lotnicy polscy - 4.
Według informacji na nagrobku, na cmentarzu spoczywają także: szer. ucz. pil. Jan Kudłacik i szer. ucz. pil. Jerzy Pasternak (pochowany jako Masternak), których pochowano w rzeczywistości na cmentarzu w Szebniach, a także szer. Stanisław Sewerniak, pochowany w Boguchwale.
Stopień Nazwisko, imię Data śmierci Jednostka
kpr.Majcherek Stanisław01.09.1939Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich
kpr.Słabik Paweł01.09.1939Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich
szer.Suchodolski Franciszek01.09.1939Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich
szer.Zwoliński Władysław *01.09.1939Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich
Razem
4
   
* pochowny jako Włodzimierz Zawiliński

Wojciech Zmyślony
Źródła:
Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich 1939-1946, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989
http://groby.radaopwim.gov.pl, dostęp 14 października 2013 r.