Grób przy kościele św. Jana Chrzciciela w Orawce (małopolskie, pow. nowotarski)


Pochowani na cmentarzu lotnicy polscy - 2.
Stopień Nazwisko, imię Data śmierci Jednostka
ppor. obs.Prędecki Tadeusz03.09.193924 Eskadra Rozpoznawcza
kpr. strz.Widuch Rudolf03.09.193924 Eskadra Rozpoznawcza
Razem
2
   

Wojciech Zmyślony
Źródła:
Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich 1939-1946, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989