Cmentarz komunalny we Włocławku (kujawsko-pomorskie)


Pochowani na cmentarzu lotnicy polscy - 1.
Stopień Nazwisko, imię Data śmierci Jednostka
kpr. strz.Więckowski Bronisław10.09.193942 Eskadra Rozpoznawcza
Razem
1
   

Wojciech Zmyślony
Źródła:
Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich 1939-1946, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989
http://groby.radaopwim.gov.pl, dostęp 14 października 2013 r.