Odznaki dywizjonów Polskich Sił Powietrznych300 Dywizjon Bombowy
"Ziemi Mazowieckiej"
(plut. bomb. Czesław Blicharski)

301 Dywizjon Bombowy
"Ziemi Pomorskiej"

302 Dywizjon Myśliwski
"Poznański"
(st. sierż. pchor. pil.
Gerard Albrecht)

303 Dywizjon Myśliwski
im. Tadeusza Kościuszki
(plut. mech. Mieczysław Lędzki)

304 Dywizjon Bombowy
"Ziemi Śląskiej"

305 Dywizjon Bombowy
"Ziemi Wielkopolskiej"
(por. pil. Franciszek Kula)

306 Dywizjon Myśliwski
"Toruński"

307 Dywizjon Myśliwski Nocny "Lwowskich Puchaczy"

308 Dywizjon Myśliwski
"Krakowski"
(mjr pil. Stefan Janus)

309 Dywizjon Myśliwski
"Ziemi Czerwieńskiej"
(plut. Włodzimierz Stadnik)

315 Dywizjon Myśliwski
"Dębliński"

316 Dywizjon Myśliwski
"Warszawski"

317 Dywizjon Myśliwski "Wileński"
(chor. mech. pokł.
Józef Zubrzycki)

318 Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy "Gdański"
(plut. Włodzimierz Stadnik)

663 Dywizjon
Samolotów Artylerii
(szer. Edward Pacholczyk)

Polish Fighting Team


Źródła:
odznaki ze zbiorów: pana Gerarda Albrechta, pana Czesława Blicharskiego, pana Mieczysława Lędzkiego, pana Edwarda Pacholczyka (dzięki uprzejmości pana Andrzeja Korusa), pana Krzysztofa Stadnika, pana Józefa Zubrzyckiego oraz pragnących zachować anonimowość Internautów